arrow top
E-mail: office@dzervin.eu
|
Telefon: +381(0)19.731120

Plantaže

U svom sastavu DŽERVIN DOO Knjaževac ima primarnu proizvodnju koju čine plantaže u ukupnoj površini od 239 hektara. Od toga je zasad višnje na površini od 111 hektara, zasad šljive na površini od 88 hektara, a vinograd je na površini od 40 hektara.

sljiva

Plantaža "Štipina" površine 54 hektara

Plantaža Štipina nalazi se u ataru sela Štipina na nekih 6 km od grada i fabrike. Nadmorska visina je 330 metara sa umereno kontinentalnom klimom i oko 300 sunčanih dana tokom godine. Prosečna količina padavina na ovom reonu je nešto siromašnija i kreće se oko 600 mm godišnje. Zemljište je tipa "Smonica". Na plantaži u Štipini zasađena je Oblačinska višnja i revitalizovan je stari “Džervinov” vinograd sa sortimentom Burgundac crni, Italijansk rizling i Rajnski rizling.

Na plantaži je zasađeno:

  1. Vinograd (revitalizovan).............20 hektara
  2. Višnja oblačinska................34 hektara
sljiva

Plantaža "Grezna" površine 53 hektara

Plantaža u Grezni nalazi se na nadmorskoj visini od 330 metara sa umereno kontinentalnom klimom i prosečnom količinom padavina od 650 mm godišnje. Ova plantaža spada u red visoko produktivnih terena za gajenje Oblačinske višnje i šljive Stenlej koje su tu i zasađene. Udaljenost od grada je oko 5 km. Vetrovi koji duvaju na ovom podneblju sprečavaju pojavu raznih bolesti što je još jedna garancija kvaliteta naših proizvoda.

Na plantaži je zasađeno:

  1. Šljiva stenlej.............27 hektara
  2. Višnja oblačinska................26 hektara
sljiva

Plantaža "Boševo" površine 107 hektara

Plantaža "Boševo" nalazi se na izlazu iz Knjaževca prema Zaječaru, na samom magistralnom putu. Plantaža je na nadmorskoj visini od 250-330 metara. Klima je umereno kontinentalna sa velikim brojem sunčanih dana i količinom od oko 600 mm kiše godišnje. Na plantaži su zasađeni: Oblačinska višnja, šljiva Stenlej kao i vinograd sa sortimentom Rajnski rizling, Sovinjon beli, Muskat Hamburg, Kaberne Sovinjon, Frankovka i Merlo.

Suva klima bez mnogo padavina izuzetno je pogodna za ovaj sortiment garantujući vrhunski kvalitet i prinos.

Cela plantaža je u sistemu navodnjavanja i automatske prihrane.

Od ukupne površine zasađeno je:

  1. Šljiva Stenlej.............61 hektara
  2. Višnja Oblačinska................26 hektara
  3. Vinograd.....................20 hektara
sljiva

Plantaža "Gorica" površine 25 hektara

Plantaža "Gorica" nalazi se u ataru sela Valevac na oko 10 km od grada i fabrike. Ova plantaža prostire se na površini od oko 25 hektara na kojoj su posađene najkvalitetnije sadnice oblačinske višnje. Nadmorska visina je 400 metara a klima je umereno kontinentalna sa prosečnom količinom padavina od oko 620 mm godišnje. Zemlja je tipa "Smonica" a teren brežuljkast. Kvalitet oblačinske višnje sa ovog terena ubedljivo je najbolji ne samo u Srbiji već slobodno možemo reći da je ovde najkvalitetnija višnja u Evropi.

Na plantaži je zasađeno:

  1. Višnja oblačinska................25 hektara